image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Asekuracja podczas montażu paneli fotowoltaicznych

Zdarzenia związane z upadkiem z wysokości oraz wypadku przy pracy mają znaczący wpływ zarówno na osobę ulegającą wypadkowi jak i na całe otoczenie pracodawcy. Poszkodowany, który uległ wypadkowi doświadcza nie tylko szkodę fizyczną, ale również przechodzi traumę i może ponosić dodatkowe straty finansowe. Pracodawca z kolei ponosi koszty nie tylko leczenia medycznego poszkodowanego, ale może ponieść również konsekwencje prawne. Dodatkowo należy pamiętać, iż wypadek w pracy może generować koszty pośrednie związane z zatrudnieniem personelu, zmniejszonej produktywności a nawet utracenie renomy. Pracodawca za niezabezpieczenie miejsca pracy może zostać ukarany karą grzywny. Ciągle spotyka się bagatelizowanie tego problemu, jest to niedopuszczalne. Koszty wypadków w pracy są ogromne, dlatego profilaktyka i zabezpieczanie miejsca pracy to bardzo ważny aspekt w każdym biznesie.

Wypadek w pracy powodujący uraz

Trochę licz na początek. Dane statystyczne pokazują, że ponad 25% obrażeń i urazów- nie powodujących śmierci, spowodowanych jest potknięciem, poślizgnięciem lub upadkiem. W tej kategorii ponad 10% wypadków stanowią upadki z wysokości, które powodowały absencję pracownika przez więcej niż jeden dzień w pracy. Średni czas absencji pracownika spowodowanej upadkiem, potknięciem czy poślizgnięciem wynosi około dwanaście dni. Upadki z wysokości generowały straty na całym świecie kilka miliardów dolarów bezpośrednich kosztów z tytułu rekompensat. Przybliżone obliczenia pokazują, iż wypadek w pracy rozumiany jako upadek z wysokości kosztuje około 130 dolarów. Szacuje się, że dla około 50 tys. przypadków upadków z wysokości w ostatnich dziesięciu latach wypłacono prawie szczęść miliardów dolarów rekompensat. Należy podkreślić, że realne koszty zdecydowanie wykraczają poza te wartości finansowe. Wiele urazów nie powodujących śmierć kończyło się trwałym kalectwem pracowników. Zdarzają się przypadki kalectwa pracowników. Wielu pracowników też przeżywało stres pourazowy lub zaburzenia psychiczne.

Śmiertelne wypadki w pracy

Śmiertelne zdarzenia w pracy mają jeszcze bardziej znaczący, negatywny wpływa na firmę, pracowników oraz otoczenie. W Europie, tylko w 2016 roku ponad 700 osób poniosło śmierć w wyniku upadku z wysokości. Śmierć, której najprawdopodobniej można było zapobiec stosując odpowiednie środki ochrony oraz asekuracji przed upadkiem z wysokości. Krajowa Rada Bezpieczeństwa podaję, że średnie koszty śmiertelnego wypadku w miejscu pracy mogą wynosić nawet 1 milion dolarów. Koszty te zawierają ubezpieczenie czy odszkodowanie, ale trudno wyliczać koszt życia osoby.

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Jednym z podstawowych rozwiązań w tym aspekcie działania człowieka jest stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy oraz obszarach zagrożonych, gdzie istnieje ryzyko upadku. Należy podkreślić, że pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości również należy do obszarów, w których pracodawca zobowiązany jest zapewnić możliwe najwyższy poziom bezpieczeństwa. Stały system asekuracji, linowy system asekuracji (horizontal lifline- pozioma linia życia) oraz środki ochrony indywidualnej to konieczność podczas wykonywania pracy na wysokości. Rozwiązania te pozwalają wykonywać bezpiecznie pracę zagrożoną upadkiem i chronić życie.

Firma Absorber pomoże Ci zwiększyć bezpieczeństwo pracy na wysokości.

Warto przedstawić kilka badań, które pokazują, że przedsiębiorstwa inwestujące i poprawiające bezpieczeństwo w miejscu pracy cechuję wyższa wydajność, przez co mogą generować wyższe dochody. Pracownicy objęci większą troską o wykonywanie ich pracy jak i zaangażowani w zwiększanie poziomu bezpieczeństwa są mniej narażeni na i rzadziej ulegają wypadkom w pracy. Ochrona pracy się opłaca, nie oszczędzaj na bezpieczeństwie. Wspominaliśmy wcześniej, że koszty upadku są wysokie i nie warto tego bagatelizować. Potrzebujesz więcej informacji na temat bezpieczeństwa lub potrzebujesz pomocy w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa napisz do nas.