image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

SYSTEMY ASEKURACYJNE FAQ

ŁATWE ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA

 • Od kiedy jest praca na wysokości? Od kiedy praca uznawana jest jako praca na wysokości?
 • Praca na wysokości od kiedy używać szelki bezpieczeństwa? Od jakiej wysokości obowiązek używać zabezpieczeń?
 • Jakie akty prawne dotyczą pracy na wysokości
 • Powyżej jakiej wysokości jest zagrożenie upadkiem
 • Jakie zabezpieczenie przed upadkiem montowane do płyty warstwowej?
 • Jakie są Zabezpieczenia dekarskie? Zabezpieczenia dla dekarzy?
 • Jaką wysokość powinny mieć barierki
 • Jaką wysokość powinna mieć attyka
 • Jakie są techniczne środki chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości
 • Co to jest szynodrabina?
 • Jaką wysokość powinny mieć balustrady zabezpieczające pracownika przed upadkiem?
 • Asekuranty na dachu przepisy?
 • Jaką wysokość powinny mięć poręcze balustrad zabezpieczające pracownika przed upadkiem powinny mieć minimalną wysokość.
 • Jaki system asekuracji szynowy, linowy czy słupkowy?
 • Praca na wysokości- obowiązki pracodawcy?
 • Praca na wysokości jakie normy?
 • Co grozi pracodawcy w przypadku upadku pracownika z wysokości?
 • Co grozi inwestorowi w przypadku niezamontowania systemu asekuracyjnego?
 • Jakie konsekwencje grożą wykonawcy za niezaplanowanie systemu?
 • Jak zaprojektować system asekuracyjny?
 • Jak zamontować system asekuracyjny?